Какво представлява методът „констелация“?

Костелацията е метод за лекуване на родови травми.

Всички членове на фамилната система, включително и тези, които липсват (починали или напуснали), присъстват енергийно в динамиката на фамилната система и влияят на всички останали членове.  По подобен начин подтиснатите емоции на хората в семейството също присъстват и се поемат от другите в системата.

Феноменологичен по своята същност, методът «Системни Фамилни констелации» прави видими скритите динамични тенденции на взаимоотношенията в семействата, в обществата, в етническите групи и дори в групите хора, работещи в една организация.

Може да се включите, като поставите лична тема, която ви е важна в момента, за да се работи върху енергийното влияние от миналите поколения. Добре сте дошли и като представители.

Трите основни закона в Констелациите

1. Законът за Принадлежността.

Той гласи, че всеки един в семейната система се полага определено място в нея и всички имат еднакво право да бъдат там, независимо кога е дошъл и какво е сторил.

Например: Едно от децата може да има талант на музикант, друго може да е болно, трето може да е с антисоциални поведенчески проблеми. Или някой е починал млад или се самоубил– няма значение. Всеки трябва да бъде еднакво включен и уважен.

Всеки има нужда да принадлежи към дадена група, единственото, което иска детето, е да принадлежи на майка си, а по-късно – и на баща си.

Всяка група е система, която се регулира от правилата за правилно и погрешно, ако направим нещо, което поставя под риск принадлежността ни, имаме угризения на съвестта, чувстваме се виновни и очакваме да бъдем наказани.

Ясно е, че лоялността ни към дадена личност или група зависи от това до каква степен човекът или групата са важни за нас.

2. Законът за Йерархията, (реда).

Той обръща внимание върху факта, че всеки от нас е уникален и има специално място в съществуването, което не може да бъде заемано от никой друг.

Членовете на дадено семейство се подреждат спрямо момента на пристигането си в система. Тези, които са дошли по-рано, имат по-висок ранг, от тези които са дошли по-късно.

Например: По-големите братя и сестри имат предимство пред малките; първата съпруга трябва да бъде уважена като първа.

Дълбоко в себе си сме ръководени от усещане за йерархия, това чувство се проявява, когато човек от семейството се държи по начин, неподходящ за позицията му, и тогава казваме, че той се държи надменно.

3. Законът за Равновесието, (баланса).

Той гласи, че всички сме изцяло отговорни за това, което правим.

Ние имаме влияние върху това, което става около нас. Всеки индивид трябва сам да понесе последствията от действията си, какъвто и да е резултатът от това.

Например: На лично ниво всички осъзнаваме нуждата да намерим компенсация за нещо, което ни се е случило – да отвърнем на услугата с услуга или да намерим възмездие за причинена рана.

Другото, ако член от семейството от дадено поколение причини или стане жертва на несправедливост, то тази несправедливост бива компенсирана чрез действията на човек от следващо поколение на същото семейство.

В семейната система има една мощна сила, тя ни кара да плащаме не само за собствените си злодеяния, но също и за постъпките на предците ни.

И всичко това се трасформира и лекува в процеса на констелацията както за клиента поставил темата на констелацията, така и за представителите, а и за всички присъстващи!

Генограмата е задължителен елемент при работата с констелациите. Тя много прилича на Родословно дърво. Разликата тук е че се записват не хубавите и почитаните от хората неща, а тежките травматични събития, случили се на нашите предци. Хубаво е събитията да се вържат към конкретни имена, но когато това е невъзможно може да се свържат с поколение, година или епоха. Колкото повече информация имаме, толкова по-добре, колкото по на зад успеем да се върнем толкова по-добре. Трансформацията и лечението се случват с повече яснота и детайл, а констелацията се разгръща леко.

Създаването и събирането на генограма изисква време, месеци години, ако не сте си направили генограма започнете, ако вече имате такава продължавайте да събирате информация, и да я записвате.

Общата насока, кои са важните събития за генограмата и съответно за констелацията са събитията с отрицателен знак.

Неизчерпателен списък от по-важните неща: убийства; самоубийства; аборти; бежанци; участие във войни; хайдутство; затвори; изнасилване; побой; пиянство; билкарство, врачуване, енергийни вмешателства; проклятия; повтарящи се събития; разводи; любовници, и много други неща с отрицателен знак. Всеки детайл, който успеете да съберете, е от изключително значение.

Коя е Калоян?

Съветник за: живота, родови травми, интуицията, личностно развитие, таро, терапия.
Калоян изследва духовното над 24 години, но е съзнателно на Пътя над 13 години. Търсач до мозъка на костите си. Призван е да споделя опита си чрез провеждането на индивидуални и групови беседи и практики на различни теми. Участвал е в множество събития и формации, той е нашият ваш наставник.

Как може да се включите?

Следете страничката и сайта на център за личностно развитие „У Дома“ за актуални дати за констелации. Може да дойдете с лична тема или да участвате като представител. Може да се включите и в групата ни във фейсбук – „Работа с родови травми – У Дома“.

Източници: https://www.zaednoo.com/holistichni-metodi/psihologiya/statii/item/86-kakvo-e-konstelatsiya